arkisto.jpg

Etusivu
Puulajit
Puun rakenne
Puun kasvu
Puun kaato
Mittaus
Sahaus
Laatu
Kuivaus
Varastointi
Puujalosteet
Liimaus
Pintakäsittely
Ympäristö
Työterveys
Lehmus

Tilia cordata Lehti

 • Lehmus on Suomessa yleisin ja laajimmin levinnyt jalo lehtipuu.

Nimet

 • Skogslind (S)
 • Lime (GB)
 • WinterLinde (D)
 • Le tilleul (F)

Levinneisyys

 • Lehmus kasvaa luonnonvaraisena koko Euroopassa.
 • Se esiintyy Suomessa aina Rovaniemen korkeudelle saakka.
 • Lehmus sietää mannermaisempaa ilmastoa kuin muut Suomen jalopuut.

Kasvupaikka

 • Lehmus vaatii kasvupaikakseen kuivan tai tuoreen ravinteikkaan maaperän.Puu
 • Se kasvaa lämpimillä harjujen metsäisillä rinteillä ja purojen varsilla.
 • Lehmus on puolivarjon puu.
 • Se on nopeakasvuinen, varsinkin ravinteikkailla kasvupaikoilla.
 • Laadukasta puuainesta lehmus tuottaa ravinteikkaassa ja kalkkipitoisissa, lehtotyyppisissä maaperissä.

Kasvutapa

 • Lehmus kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi puuksi, jonka runko on yksi- tai monihaarainen.
 • Lehmus säilyy hyvän vesomis- ja varjonsietokykynsä avulla pensasmaisena alikasvoksena ja yksittäispuuna huonoillakin kasvupaikoilla.
 • Nuorena lehmusta on kasvatettava tiheässä, jottei se haaroittuisi.
 • Metsikössä kasvaessaan lehmuksen runko on suora ja korkealle oksaton.
 • Metsälehmus voi kasvaa hyvinkin suureksi, järeärunkoiseksi ja lehtevälatvaiseksi puuksi.
 • Laadukas metsälehmus on suorarunkoinen, tyveltään haaroittumaton ja sen rinnankorkeusympärysmitta on vähintään 30 cm. Rungon on oltava lahoton eikö siinä saa olla halkeamia.
 • Yleisin katupuumme puistolehmus (Tilia vulgaris) on metsälehmuksen ja eurooppalaisen isolehtilehmuksen (Tilia platyphyllos) sukulainen.

Puuaineksen ominaisuudet

 • Lehmuksen puuaines on kellanvaaleaa ja kevyttä ilman erottuvaa sydänpuuta.
 • Puuaines on suora syistä, kevyttä, pehmeää ja halkeilematonta.

lehmus_kaarnaviilu.jpg

 • Lehmusta on helppo työstää puusepäntöissä. Se on erityisen tasalaatuinen veistopuuksi.
 • Se kutistuu kuivuessaan vähän ja on kevyttä ja stabiilia sokkopuuksi kalusterakenteissa.
 • Ilmakuivan sahatavaran paino 500 kg/m3.

 

Ominaisuus

Tuore

Kuiva

Yksikkö

Taivutuslujuus

888

528

kg/cm²

Maksimi murtolujuus

255

466

kg/cm²

Iskulujuus

61

76

cm

Jäykkyys

100

122

1k kg/cm²

Work to Maximum Load

0,7

1

cm-kg/cm³

Kovuus

322

kg

Halkaisulujuus

99

kg/cm²

Ominaispaino

0,54

Paino

657

561

kg/cm³

Tiheys (ilmakuiva)

545

kg/cm³

 Pekka Blomster

Lehmuksen ominaisuuksien vertailu muihin puulajeihin

Paino

Kovuus

Puristus-lujuus

Taivutus-lujuus

Jäykkyys

 

-2 %

-34 %

-1 %

-6 %

18 %

Vaahtera, Acer platanoides

-18 %

-50 %

-15 %

-22 %

-11 %

Pyökki, Fagus sylvatica

45 %

65 %

31 %

30 %

23 %

Kuusi, Abies picea

-12 %

-28 %

-12 %

-7 %

12 %

Tiikki, Tectona Grandis

12 %

-11 %

2 %

9 %

21 %

Hon. Mahonki, S.macrophylla

34 %

102 %

56 %

50 %

46 %

Haapa, Populus tremula

-16 %

-42 %

-20 %

-25 %

-16 %

Koivu, Betula pendula

2 %

-13 %

1 %

0

18 %

Lehtikuusi, Larix sibirica

-18 %

-42 %

-7 %

-5 %

16 %

Tammi, Quercus robur

9 %

13 %

0

3 %

11 %

Mänty, Pinus silvestris

Pekka Blomster

Pintakäsittely

Puulajinäyte on pintakäsitelty seuraavasti:

 • Vasen reuna, vesiohenteinen akryylilakka
 • Keskialue, ei käsittelyä
 • Oikea reuna, kaksikomponenttinen katalyyttilakka tai öljy

lehmus-radial.jpg

Sahattu säteittäisesti

lehmus-tangential.jpg 

Sahattu tangentiallisesti

Käyttö

 • Lehmus on helppoa työstää. Siitä tehdäänkin taide- ja koriste-esineitä, soittimia, huonekaluja.
 • Siitä valmistetaan myös proteeseja ja hammastikkuja.
 • Lehmuksen kuoren alla nilakerroksessa on ohuita ja sitkeitä niinisyitä, joita käytetään punontatöiden materiaalina.
 • Polttopuuna se on huono heikon lämpöarvonsa vuoksi. Siitä saadaan kuitenkin erinomaista piirustushiiltä.

 

 
© Copyright 2004-2008 PuuProffa