Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Termi Selite
Taimikko

Nuori sulkeutumaton metsä.

Taimikon harvennus

Saman puulajin poistamista taimikosta.

Tangentiaalinen

Pintalauta, sahattu vuosirenkaiden suuntaan

Terminen kasvukausi

Terminen kasvukausi on ajanjakso, jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää +5 astetta. Se on Etelä-Suomessa n. 170 ja Pohjois-Suomessa 110 vrk.

Tervaroso

Männyn sairaus.

Tervas

Pihkapitoinen männyn puuaines.

Terve oksa

Oksa, joka on pinnaltaan kova ja kiinnittynyt ympäröivään puuaineeseen. Kasvavassa puussa se ottaa osaa elintoimintaan.

Tilavuuspaino

Puuaineen paino suhteessa sen tilavuuteen (kg/dm³) 15%:n kosteudessa.

Tuppeen sahattu

Kanttaamaton sahatavara, tukista sahattu lauta tai lankku, jota ei ole leveyssuunnassa mitallistettu.

Tyvilaho

Rungon tyvessä(arvokkain osa) esiintyvä laho.

Tyvipoimut

Juurista runkoa ylöspäin suuntautuneiden jatkeiden väliset poimut.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL