Rakennusliitokset

Puurakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa liitoksilla on usein keskeinen tekninen ja arkkitehtooninen merkitys. Puu on rakenteeltaan epähomogeenista ja ominaisuuksiltaan vaihtelevaa. Erilaiset liitostavat tekevät puuliitosten suunnittelun mielenkiintoiseksi, mutta myös vativammaksi kuin teräsliitosten suunnittelun.

 

 

 

Piilorakenteissa vain rakenne ja taloudellisuus määräävät liitostyypin valinnan. Näkyviin jätettävissä rakenteissa niiden merkitys interiöörin osana ja yksityiskohtana korostuu. Jotta liitos vastaisi sekä konstruktiivisesti että esteettisesti asetettavia vaatimuksia, edellytetään rakennesuunnittelijalta ja arkkitehdiltä kiinteää yhteistyötä.