Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Page:  « Prev 1 2 3
Termi Selite
Pystyvannesaha

Vannesaha, jonka terä leikkaa pystysuunnassa.

Rasiin kaato

Rasiin kaadettaessa puut kaadetaan nurin ja jätetään kuivumaan oksineen ja lehtineen.

Reaktiopuu

Nimitys kallellaan olevalle rungolle tai oksissa syntyvälle epänormaalille puusolukolle, joka voi olla lylyä tai vetopuuta.

Rengashalkeama

Puun sisällä oleva halkeama, joka syntyy usein kapeiden ja leveiden lustojen väliin.

Repeämä

Puun kaadon yhteydessä syntynyt puun repeytymä.

Rimalevy

Levytuote, joka on tehty vanerista ja 7-30 millimetriä leveistä rimoista.

Rinnankorkeusläpimitta

Puun oletetusta kaatokohdasta 1,3 m:n korkeudella oleva läpimitta.

Säteen suuntainen

Syykuvio suorasyinen, sahattu kohtisuoraan puunsyitä vastaan

Sekametsä

Useaa puulajia kasvava metsä.

Sellakka

Kumilakasta kuumentamalla ja seulomalla valmistettu hartsi.

Sinistäjäsieni

Sinistäjäsieni käyttää hyväkseen puun liukoisia aineita ja aiheuttaa lähinnä puussa muutoksia, rumentavia värivikoja.

Sinistyminen

Sinistäjäsienen aiheuttama värivika.

Sirkkeli

Sirkkelisaha tai pyörösaha

Suorasyisyys

Puun syyt ovat yhdensuuntaisia rungon pituusakselin kanssa.

Sydänhalkeama

Puun sydänosan suorahko halkeama.

Sydänpuu

Puunrungon sisäosan kuollut solukko.

Taimikko

Nuori sulkeutumaton metsä.

Taimikon harvennus

Saman puulajin poistamista taimikosta.

Tangentiaalinen

Pintalauta, sahattu vuosirenkaiden suuntaan

Terminen kasvukausi

Terminen kasvukausi on ajanjakso, jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää +5 astetta. Se on Etelä-Suomessa n. 170 ja Pohjois-Suomessa 110 vrk.

Tervaroso

Männyn sairaus.

Tervas

Pihkapitoinen männyn puuaines.

Terve oksa

Oksa, joka on pinnaltaan kova ja kiinnittynyt ympäröivään puuaineeseen. Kasvavassa puussa se ottaa osaa elintoimintaan.

Tilavuuspaino

Puuaineen paino suhteessa sen tilavuuteen (kg/dm³) 15%:n kosteudessa.

Tuppeen sahattu

Kanttaamaton sahatavara, tukista sahattu lauta tai lankku, jota ei ole leveyssuunnassa mitallistettu.

Tyvilaho

Rungon tyvessä(arvokkain osa) esiintyvä laho.

Tyvipoimut

Juurista runkoa ylöspäin suuntautuneiden jatkeiden väliset poimut.

Uusjalopuu

Nimitys, jota käytetään kotimaisista puulajeista, mm. leppä, pihlaja, raita jne.

Välivarasto

Kaukokuljetusreitin varrella oleva puuvarasto.

Valkolaho

Valkolahottajien vahingoittama puuaines, joka on homogeenista, kiinteää ja sitkeää, sekä väriltään valkoista.

Valopuu

Runsaasti valoa tarvitseva puulaji.

Vaneri

Levytuote, joka on liimattu ristiin ohuista puuviiluista.

Vannesaha

Saha, jossa on päättymätön teränauha, joka leikkaa jatkuvalla yhdensuuntaisella liikkeellä.

Värivaihtelu

Pintapuun ja sydänpuun väriero.

Värivika

Puuaineen normaalista poikkeava väri.

Varjopuu

Varjostusta sietävä puulaji.

Vastakkaispuu

Puuaine, joka syntyy jällen toiminnan tuloksena reaktiopuun vastaiselle puolelle.

Vesioksa

Puun runkoon, valon vaikutuksesta levossa olevasta silmusta, puhkeava ja kasvava oksa.

Vetopuu

Reaktiopuu, joka syntyy lehtipuille kallistuneiden runkojen ja oksien yläpuolelle, joskus myös alapuolella lylyn tavoin.

Viilu

Sorvipölkystä sorvattu yhtenäinen puumatto, jota käytetään esim. vanerin valmistukseen tai huonekalujen pinnoitukseen.

Viilulehti

Yksittäinen viilu.

Viilunippu

24 tai 32 kpl viilulehtiä.

Viilupaali

2000–4000 m2 viilua, yleensä paali koostuu useista tukeista.

Viilutukki

Yhdestä puuyksilöstä saadut viiluniput muodostavat viilutukin.

Visa

Rauduskoivun, joskus muidenkin puulajien, rungoissa esiintyvä poikkeuksellinen puuaine, jossa ydinsäteet ovat laajentuneita sekä epänormaalisti suuntautuneita.

Vuosikasvu

Puuston vuotuinen kasvu.

Vuosilusto

Kasvukauden aikana tapahtunut puun paksuuskasvu.

Vuosirengas

Puu kasvaa vuodessa vuosirenkaan eli vuosiluston verran.

Ylispuusto

Edellisen puusukupolven puut taimikossa

Page:  « Prev 1 2 3
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL