Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Page:  « Prev 1 2 3 Next »
Termi Selite
Latvaläpimitta

Tukin tai pölkyn poikkileikkausläpimitta kuoren päältä.

Latvus

Puun ylin oksainen osa.

Lauta

Sahattu puutavara, jonka paksuus on ½ - ¾´´ ja leveys vähintään 3´´.

Leimaus

Puiden merkintä korjuuta varten.

Leimikko

Kaadettavat tai pystyyn jätettävät puut merkitään eli leimataan. Leimikko on puiden leimauksen lopputulos.

Lenkous

Tasainen käyryys yhteen suuntaan.

Loimukoivu

Puuaines aaltomaisesti kasvavaa, ei sisällä pullistuneita ydinsäteitä. Pöllin päässä ei erotu kukkaa. Aaltomaista kasvutapaa voi esiintyä myös muilla puulajeilla. Loimu puuaineksena on ollut ajoittain huonekaluteollisuuden muotipuu, etenkin 1930 - 1950 –luvuilla.

Lusto

Puun paksuuskasvu vuosikasvun verran.

Lyly

eli lyly, vinossa kasvavan puun runkoon syntyvä puuaines

Mahla

Sokeripitoista nestettä, joka siirtyy varastosoluista silmuihin

Manto

Elävä puun pintaosa.

Metsä

Puiden hallitsema yhtenäinen kasviyhdyskunta.

Metsäkuljetus

Puutavaran maastokuljetus kaukokuljetusreitin varteen.

Metsän viljely

Uuden metsän perustaminen kylväen tai istuttaen

Metsätyyppi

Metsän kasvupaikkojen viljavuusluokka.

Monitoimikone

Kone, joka tekee useita puunkorjuun eri vaiheita.

Monivääryys

Lenkous eli tasainen käyryys useampaan suuntaan tai tasoon.

Mukura

Puun rungolla oleva ryhmyinen ja pahkainen pinnanmuodostuma. Voi koostua pahkaryhmistä. Usein ryhmyisyys, mukurallisuus kiertyy rungon ympäri ja ulottuu tyvestä korkealle latvaan.

Mutka

Äkillinen poikkeama suoruudesta.

Nälkäpuu

Erittäin ohutseinäisten solujen muodostama puuaines, jonka on aiheuttanut riittämätön ravinnonsaanti.

Nila

Nila on useista erilaisista solukoista muodostunut toiminnallinen kokonaisuus, joka on jällen ja pinta- eli korkkikerroksen välissä.

Niverä

Kiharainen solukko yleensä vesioksan silmuaiheista kehittynyt pahkamainen pullistuma. Vrt. siilipahka. Puuaines muistuttaa linnunsilmävaahteran puuainesta.

Nuorpuu

Ytimen läheisyydessä oleva puuaines, jonka ominaisuudet poikkeavat selvästi ympäröivän puuaineen ominaisuuksista.

Oksakiehkura

Oksaryhmä, jotka sijaitsevat puun pituussuunnassa samalla korkeudella.

Oksakyhmy

Puun runkoon, oksan ympärille muodostunut kyhmy tai umpeen kylestynyt oksa.

Oksaton tyvitukki

Tukki, jossa ei ole havaittavissa oksankohtia tai oksia.

Paalujuuri

Suoraan alaspäin kasvava puun pääjuuri.

Pääpuulaji

Metsikön vallitseva puulaji.

Päätehakkuu

Metsikön viimeinen hakkuu uudistuskypsyyden saavuttamisen jälkeen.

Päätypuu

Kohtisuoraan pun syitä vasten leikkaamalla saatu pinta, jossa näkyvät vuosirenkaat.

Pahka

Puun rungosta ulkoneva pullistuma, jossa puunsyiden suunta yleensä noudattaa pahkan ulkopinnan tasoa.

Pahkuravisa

Puun rungossa sijaitseva tiheä ryhmä kyhmyjä, joiden läpimitta on tavallisimmin 2-3cm. Yleisin visamuoto.

Pakkashalkeama

Usein lehtipuiden rungossa pituussuuntainen halkeama, joka syntyy pienilläkin pakkasilla tai lämpötilan noustessa nopeasti.

Parru

Sahattu puutavara, jonka mitat ovat väh. 4´´ * 7´´, mutta alle 9 ´´.

Pehmeä laho

Puuaineen lujuus on heikentynyt ja puuaine on helposti hajoavaa.

Pelkka

Tukki, josta on sahattu pois pyöreys.

Pihka

Havupuiden haavaerite, joka sisältää terpeenejä ja hartseja.

Pihkatasku, -kolo

Havupuiden vuosilustojen välissä oleva pihkalla täyttynyt rako.

Pinotiheys

Osoittaa pölkkyjen tiheyden pinossa (kehystilavuus).

Pintahalkeama

Pakkasen aiheuttama halkeama, yleisempi lehtipuissa.

Pioneerilaji

Pioneerilajiksi sanotaan lajeja, jotka valtaavat ensimmäisenä uudet kasvupaikat, esim. metsäpalon jälkeen.

Pölkky

Lyhyt rungon osa, joka täyttää puutavaralajin suositukset.

Punahonka

Vanhan männyn tai kelohongan sydänpuuta.

Puunkorjuu

Puunkorjuu puiden kaato, metsässä tapahtuva karsinta ja katkonta sekä kuljetus tien varteen.

Puutavaralaji

Käyttötarkoituksen mukaiset mitta- ja laatusuositukset täyttävä puun osa.

Pyörösaha

Pyörösaha eli sirkkelisaha, jossa leikkaava terä on pyöröterä.

Pysty-, poikaoksa

Ylöspäin suuntautunut oksa, joka usein on kuoren ympäröimä, esim. katkenneen latvan jäänne.

Pystykarsinta

Kuolleiden ja osittain myös elävien oksien karsinta kasvavista puista.

Pystykauppa

Myyjä luovuttaa ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa pois metsästä sovitut puut, jolloin puun korjuuvastuu on ostajalla.

Pystymittaus

Pystypuuston määrän ja laadun mittaus.

Page:  « Prev 1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL