Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Termi Selite
Paalujuuri

Suoraan alaspäin kasvava puun pääjuuri.

Pääpuulaji

Metsikön vallitseva puulaji.

Päätehakkuu

Metsikön viimeinen hakkuu uudistuskypsyyden saavuttamisen jälkeen.

Päätypuu

Kohtisuoraan pun syitä vasten leikkaamalla saatu pinta, jossa näkyvät vuosirenkaat.

Pahka

Puun rungosta ulkoneva pullistuma, jossa puunsyiden suunta yleensä noudattaa pahkan ulkopinnan tasoa.

Pahkuravisa

Puun rungossa sijaitseva tiheä ryhmä kyhmyjä, joiden läpimitta on tavallisimmin 2-3cm. Yleisin visamuoto.

Pakkashalkeama

Usein lehtipuiden rungossa pituussuuntainen halkeama, joka syntyy pienilläkin pakkasilla tai lämpötilan noustessa nopeasti.

Parru

Sahattu puutavara, jonka mitat ovat väh. 4´´ * 7´´, mutta alle 9 ´´.

Pehmeä laho

Puuaineen lujuus on heikentynyt ja puuaine on helposti hajoavaa.

Pelkka

Tukki, josta on sahattu pois pyöreys.

Pihka

Havupuiden haavaerite, joka sisältää terpeenejä ja hartseja.

Pihkatasku, -kolo

Havupuiden vuosilustojen välissä oleva pihkalla täyttynyt rako.

Pinotiheys

Osoittaa pölkkyjen tiheyden pinossa (kehystilavuus).

Pintahalkeama

Pakkasen aiheuttama halkeama, yleisempi lehtipuissa.

Pioneerilaji

Pioneerilajiksi sanotaan lajeja, jotka valtaavat ensimmäisenä uudet kasvupaikat, esim. metsäpalon jälkeen.

Pölkky

Lyhyt rungon osa, joka täyttää puutavaralajin suositukset.

Punahonka

Vanhan männyn tai kelohongan sydänpuuta.

Puunkorjuu

Puunkorjuu puiden kaato, metsässä tapahtuva karsinta ja katkonta sekä kuljetus tien varteen.

Puutavaralaji

Käyttötarkoituksen mukaiset mitta- ja laatusuositukset täyttävä puun osa.

Pyörösaha

Pyörösaha eli sirkkelisaha, jossa leikkaava terä on pyöröterä.

Pysty-, poikaoksa

Ylöspäin suuntautunut oksa, joka usein on kuoren ympäröimä, esim. katkenneen latvan jäänne.

Pystykarsinta

Kuolleiden ja osittain myös elävien oksien karsinta kasvavista puista.

Pystykauppa

Myyjä luovuttaa ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa pois metsästä sovitut puut, jolloin puun korjuuvastuu on ostajalla.

Pystymittaus

Pystypuuston määrän ja laadun mittaus.

Pystyvannesaha

Vannesaha, jonka terä leikkaa pystysuunnassa.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL