Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Termi Selite
Ladonta

Ladontaluokka määrittää puupinon tiheyden.

Laho

Lahottaja sienien kemiallisesti tai fysikaalisesti muuttama puu. Lahon merkkejä ovat muutokset värissä, lujuudessa ja tiheydessä.

Lahokoro

Osittain lahonnut koro.

Lämpöpuu

Lämpökäsittelyssä puun väri tummenee ja syvenee, se sopii kosteudenkestoa ja mittapysyvyyttä vaativiin kohteisiin.

Lankku

Lankku 2- 3¾´´ paksu vähintään 8´´ leveä sahatavara.

Lastulevy

Ohuista lastuista hartsiliimaamalla ja puristamalla valmistettu levy, käytetään mm. huonekaluihin,lattioihin ja väliseiniin.

Latvaläpimitta

Tukin tai pölkyn poikkileikkausläpimitta kuoren päältä.

Latvus

Puun ylin oksainen osa.

Lauta

Sahattu puutavara, jonka paksuus on ½ - ¾´´ ja leveys vähintään 3´´.

Leimaus

Puiden merkintä korjuuta varten.

Leimikko

Kaadettavat tai pystyyn jätettävät puut merkitään eli leimataan. Leimikko on puiden leimauksen lopputulos.

Lenkous

Tasainen käyryys yhteen suuntaan.

Loimukoivu

Puuaines aaltomaisesti kasvavaa, ei sisällä pullistuneita ydinsäteitä. Pöllin päässä ei erotu kukkaa. Aaltomaista kasvutapaa voi esiintyä myös muilla puulajeilla. Loimu puuaineksena on ollut ajoittain huonekaluteollisuuden muotipuu, etenkin 1930 - 1950 –luvuilla.

Lusto

Puun paksuuskasvu vuosikasvun verran.

Lyly

eli lyly, vinossa kasvavan puun runkoon syntyvä puuaines

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL