Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Termi Selite
Kaarna

Puun ulkokuori, joka vanhemmiten paksuuntuu

Kaarnaroso

Kaarnaroso on kokonaan tai osaksi kaarnan täyttämä kolo puussa.

Kantohinta

Puusta maksettava hinta, jolla myyjä luovuttaa hakkuuoikeuden ostajalle.

Kasvu

Puumäärän lisääntyminen pituus- ja paksuuskasvun seurauksena.

Kasvupaikkatekijät

Kasvupaikkatekijät ovat mm. lämpö, valo, vesi, maaperän rakenne ja ravinteet. Jokainen kasvilaji on sopeutunut tiettyyn kasvuympäristöön.

Katkaisusahaus

Kohtisuoraan syitä vastaan tapahtuva puun leikkaaminen.

Kaukokuljetus

Puutavaran kuljetus välivarastolta jalostuspaikalle.

Kaulavisa

Rungossa on paksunnoksia ja kapeampia kaulakohtia, joiden koko vaihtelee. Visaa on myös jonkin verran paksunnosten lisäksi kaulan kohdalla.

Kehysmitta

Kuitupuun mittauksessa käytettävä pinomitta.

Kelo

Kelo on pystyyn kuivanut ja harmaa havupuun runko.

Kenttäsirkkeli

Sahauspaikalta toiselle siirrettävä tukkien sahaukseen tarkoitettu sirkkelisaha.

Kenttävannesaha

Sahauspaikalta toiselle siirrettävä tukkien sahaukseen tarkoitettu vannesaha. Sahassa tukki on kiinnitetty hydraulisilla kiinnittimillä pöytään ja sahakone liikkuu vaakasuorassa asennossa erillisiä johteita pitkin.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL