Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Termi Selite
Halkaisusahaus

Syiden suuntaan tapahtuva puun halkaisu

Halkeama

Puun kuivumisjännityksen aiheuttama

Halla

Hallalla tarkoitetaan säätilaa, jonka aikana lämpötila laskee kasvukauden aikana niin alas, että kasvit paleltuvat tai tuhoutuvat.

Hankintakauppa

Puutavaran myyjä huolehtii puun kaadosta, metsäkuljetuksesta ja sitoutuu toimittamaan ostajalle tilaltaan sovitun määrän sovitunlaista puutavaraa.

Harvennushakkuu

Metsän kasvatusvaiheessa suoritettava hakkuu

Havupuu

Puu, jossa on neulasmaiset, tavallista jäykemmät lehdet

Helmioksa

Hyvin pieni ja pyöreä, yleensä kuiva ja tumma oksa, jonka läpimitta on alle 6mm.

Home

Puun virheellisestä säilytyksestä aiheutuva pintavaurio, joka ilmenee laikkuina tai värimuodostelmina puun pinnalla.

Honka

Korkealle karsiutunut suorarunkoinen vanha mänty

Honkaisuus

Männyn puuaineen ja sen värin muuttuminen

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL