Sinkkaliitokset

Sinkkaus on ollut yleisin liitostekniikka etenkin kun kappaleet liitetään kulmaliitoksissa päistään yhteen. Se on koristeellinen liitos, joka lukitsee itsensä.

Sinkkaliitos on hieman työläs valmistaa perinteisin käsityömenetelmin, mutta useimmat sinkkaukset voidaan tehdä myös esim. yläjyrsintä käyttäen ja cnc-tekniikalla.

 

 

 

Liitosten lujuus perustuu kappaleiden suureen liimapinta-alaan ja liitosmuodon omaan pitokykyyn eri rasitussuuntiin. Huolella tehty sinkkaliitos on ollut perinteisesti puusepän taidonnäyte ja laadun tae ja esteettinen yksityiskohta rakenteessa.

Tapit tehdään yleensä vakiojaolla, mutta jaon muuttaminen on myös mahdollista. Liitos voidaan tehdä näkyväksi molempien tai vain toisen liitoskappaleen puolella tai se voi olla kokonaan näkymätön. Tapit tehdään kapeammiksi kuin niiden väliin jäävät pyrstön muotoiset lovet.

Sinkkaliitosta käytetään useimmiten vetolaatikoissa. Se on hyvä liitos etusarjoihin koska se lukitsee itsensä ja se kestää laatikon ulosvetoa vaikka liimasauma olisi murtunut.