Lehmus

 • Tilia cordata 
 • Skogslind (S)
 • Lime (GB)
 • WinterLinde (D)
 • Le tilleul (F)

 

 • Lehmus on Suomessa yleisin ja laajimmin levinnyt jalolehtipuu.

Levinneisyys

Lehmus kasvaa luonnonvaraisena koko Euroopassa. Se esiintyy Suomessa aina Rovaniemen korkeudelle saakka. Lehmus sietää mannermaisempaa ilmastoa kuin muut Suomen jalopuut.

Kasvupaikka

 • Lehmus vaatii kasvupaikakseen kuivan tai tuoreen ravinteikkaan maaperän.
 • Se kasvaa lämpimillä harjujen metsäisillä rinteillä ja purojen varsilla.
 • Lehmus on puolivarjon puu.
 • Se on nopeakasvuinen, varsinkin ravinteikkailla kasvupaikoilla.
 • Laadukasta puuainesta lehmus tuottaa ravinteikkaassa ja kalkkipitoisissa, lehtotyyppisissä maaperissä.

Kasvutapa

 • Lehmus kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi puuksi, jonka runko on yksi- tai monihaarainen.
 • Lehmus säilyy hyvän vesomis- ja varjonsietokykynsä avulla pensasmaisena alikasvoksena ja yksittäispuuna huonoillakin kasvupaikoilla.
 • Nuorena lehmusta on kasvatettava tiheässä, jottei se haaroittuisi.
 • Metsikössä kasvaessaan lehmuksen runko on suora ja korkealle oksaton.
 • Metsälehmus voi kasvaa hyvinkin suureksi, järeärunkoiseksi ja lehtevälatvaiseksi puuksi.
 • Laadukas metsälehmus on suorarunkoinen, tyveltään haaroittumaton ja sen rinnankorkeusympärysmitta on vähintään 30 cm. Rungon on oltava lahoton eikö siinä saa olla halkeamia.
 • Yleisin katupuumme puistolehmus (Tilia vulgaris) on metsälehmuksen ja eurooppalaisen isolehtilehmuksen (Tilia platyphyllos) sukulainen.

Puuaineksen ominaisuudet

 • Lehmuksen puuaines on kellanvaaleaa ja kevyttä ilman erottuvaa sydänpuuta.
 • Puuaines on suora syistä, kevyttä, pehmeää ja halkeilematonta.

 • Lehmusta on helppo työstää puusepäntöissä. Se on erityisen tasalaatuinen veistopuuksi.
 • Se kutistuu kuivuessaan vähän ja on kevyttä ja stabiilia sokkopuuksi kalusterakenteissa.
 • Ilmakuivan sahatavaran paino 500 kg/m3.

Pintakäsittely

Puulajinäyte on pintakäsitelty seuraavasti:

 • Vasen reuna, vesiohenteinen akryylilakka
 • Keskialue, ei käsittelyä
 • Oikea reuna, kaksikomponenttinen katalyyttilakka tai öljy

Sahattu säteittäisesti

Sahattu tangentiallisesti

 

Käyttö

 • Lehmus on helppoa työstää. Siitä tehdäänkin taide- ja koriste-esineitä, soittimia, huonekaluja.
 • Siitä valmistetaan myös proteeseja ja hammastikkuja.
 • Lehmuksen kuoren alla nilakerroksessa on ohuita ja sitkeitä niinisyitä, joita käytetään punontatöiden materiaalina.
 • Polttopuuna se on huono heikon lämpöarvonsa vuoksi. Siitä saadaan kuitenkin erinomaista piirustushiiltä.